Påmeldingsskjema til Telemark Energiforum 2018

Konferanse på Brattrein Hotell
Kl. 09.00 – registrering, kaffe og mingling
Kl. 10.00 – Konferanse start
Kl 16.30 – Konferanse slutt
Kl 17.00 – Middag (pakke 2)
Overnatting/ med frokost (pakke 3)

Pakkeinformasjon

Påmelding før 1. august gir 10% rabatt

Pakke 1 – kr. 1975,- + mva
Deltagelse på Telemark Energiforum inkl. lunsj

Pakke 2 – kr. 2700,- + mva
Deltagelse på Telemark Energiforum inkl. lunsj og middag

Pakke 3 – kr. 3500,- + mva
Deltagelse på Telemark Energiforum inkl. lunsj, middag og overnatting i enkeltrom med frokost

Avmelding

Påmelding er bindende.

Eventuell avmelding må skje skriftlig til:

hallgeir.ofte@tiltelemark.com

Ved avmelding før 1. september betales 50% av avgiften. Ved avmelding etter 1. september betales hele avgiften.

Ved frafall kan en annen person fra samme bedrift delta uten ekstra kostnad.