.

Torgeir Straand spelar kjende hardingfeleslåttar frå Telemark og fortel om samanhengen mellom hardingfela og teknologiutvikling.

Høyr slåttespelet og intevjuet her: https://radio.nrk.no/serie/folkemusikktimen/MKRM08004018/07-10-2018